Центр допомоги переселенцям

Покровська міська рада

Версія для людей з обмеженими можливостями
English
Центр допомоги переселенцям

Покровська міська рада

Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Постанова КМУ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. № 280 
Київ

Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 225 від 20.02.2019}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України, статті 48-1 Житлового кодексу Української РСР Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

2. Внести до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 (ЗП УРСР, 1984 р., № 12, ст. 80; 1991 р., № 3, ст. 15; ЗП України, 1994 р., № 3, ст. 55; Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3107; 2017 р., № 22, ст. 605), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 квітня 2018 р. № 280

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція) і перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (крім м. Києва) рад.

4. Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку нерухомості або на інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно до Законів України “Про інвестиційну діяльність” і “Про кооперацію” шляхом призначення та виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов та перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

5. Розподіл субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва проводиться Мінсоцполітики на підставі інформації регіональних органів соціального захисту населення щодо потреби в наданні грошової компенсації за формою згідно з додатком, яка подається до Мінсоцполітики станом на 1 березня поточного року.

6. Регіональні органи соціального захисту населення розподіляють субвенцію між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (крім м. Києва) рад пропорційно кількості внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відповідно до потреби в наданні грошової компенсації.

Під час розподілу субвенції регіональними органами соціального захисту населення враховується обов’язкова виплата грошової компенсації на одного отримувача у повному обсязі, визначеному пунктом 18 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280.

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Казначейство подає щомісяця Мінфіну та Мінсоцполітики інформацію про перераховані суми коштів у розрізі бюджетів областей, м. Києва, районів і міст обласного значення та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та міського бюджету м. Києва.

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, за бюджетними зобов’язаннями минулих років проводиться в установленому законодавством порядку.

11. Мінсоцполітики подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну зведений звіт про використання бюджетних коштів.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


 

 

Додаток 
до Порядку та умов

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо потреби структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій в наданні грошової компенсації


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 квітня 2018 р. № 280

ПОРЯДОК 
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов (далі - грошова компенсація) відповідно до Житлового кодексу Української РСР та перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - квартирний облік), та перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

3. Грошова компенсація внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які потребують поліпшення житлових умов.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

4. Для розгляду подання про виплату грошової компенсації утворюються за поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, міських, районних у містах (крім м. Києва) рад (далі - органи соціального захисту населення) за рішенням виконавчого комітету міської, районної в місті (в разі її утворення) ради або за розпорядженням голови районної, районної в м. Києві держадміністрації комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (далі - комісія).

До складу комісії входять представники виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, громадських об’єднань ветеранів антитерористичної операції (за їх згодою).

5. До повноважень комісії належить:

перевірка:

- перебування внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на обліку в базі даних та наявності статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” або статусу особи з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 зазначеного Закону;

- складу сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

- факту проживання не менш як один рік у межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації відповідно до пунктів 17 і 18 цього Порядку;

{Абзац п'ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

- наявності документів про взяття на квартирний облік внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів сім’ї;

- факту спільного проживання членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація;

- майнових прав на нерухоме майно внутрішньо переміщеної особи та всіх членів її сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, або факту відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

{Абзац восьмий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;

визначення розміру грошової компенсації;

6. Заяву про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщена особа або її законний представник особисто подає органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

7. До заяви додаються копії:

1) документа, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; в разі подання документів законним представником - документи, що посвідчують особи тих, від чийого імені подається заява, а також документ, яким надано повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) для осіб з інвалідністю - посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218);

3) для учасників бойових дій - посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”;

4) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614);

{Підпункт 4 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

5) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, та документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

{Підпункт 5 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

6) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2434; 2018 р., № 23, ст. 782);

7) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та кожного із членів її сім’ї, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312).

Копії документів, зазначених у цьому підпункті, додаються до заяви органом соціального захисту населення самостійно з урахуванням тих, що подані внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, для надання (встановлення) відповідного статусу; за бажанням внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, такі копії документів подаються нею особисто.

Якщо орган соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не приймав рішення про надання (встановлення) їй відповідного статусу, що дає право на отримання грошової компенсації, він надсилає запит для отримання зазначених документів до органу соціального захисту населення, що приймав таке рішення. Запит надсилається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати подання заяви та розглядається відповідним органом соціального захисту населення протягом одного робочого дня з дати його надходження;

8) згоди (викладеної письмово у довільній формі) кожного повнолітнього члена сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

9) документів, що підтверджують родинні стосунки між внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з нею перебувають на квартирному обліку.

Перелік документів, визначених цим пунктом, є вичерпним.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 225 від 20.02.2019}

8. Вимога щодо обов’язкового перебування на квартирному обліку не поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

9. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про що складає акт за формою, встановленою Мінсоцполітики.

10. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, орган соціального захисту населення не пізніше ніж через три робочих дні вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.

11. Комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті та у присутності внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або її законного представника приймає рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації.

12. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або її законного представника. У разі відсутності такого клопотання та/або неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

13. У рішенні комісії зазначається:

1) прізвище, ім’я та по батькові внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

2) прізвище, ім’я та по батькові законного представника і документ, що підтверджує його повноваження;

3) належність внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, до осіб, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 або пунктами 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4) факт спільного або окремого проживання із внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, неповнолітніх і малолітніх дітей та інших членів її сім’ї;

5) прізвище, ім’я та по батькові членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи відповідно до абзацу п’ятого пункту 19 цього Порядку;

6) факт перебування внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на квартирному обліку;

7) інформація про надання раніше внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або членам її сім’ї жилого приміщення або виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення за рахунок бюджетних коштів.

14. Комісія відмовляє внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у призначенні грошової допомоги з таких підстав:

1) невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, чи законного представника, від імені якого подається заява;

2) подання недостовірних відомостей;

3) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не брала безпосередньої участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (відсутня довідка, передбачена підпунктами 4-6 пункту 7 цього Порядку);

{Підпункт 3 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 20.02.2019}

4) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не є особою, визначеною у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6, пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

5) скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

6) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, володіє майновими правами чи правом власності на нерухоме майно, що відповідає житловим нормам, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації), або таке нерухоме майно було відчужено протягом останніх п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

{Підпункт 6 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 20.02.2019}

7) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не перебуває на квартирному обліку;

8) внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, вже надавалося жиле приміщення або виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення;

9) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, проживає менш як один рік у межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, або зміна її місця проживання в межах однієї області протягом року призводить до збільшення розміру компенсації відповідно до пунктів 17 і 18 цього Порядку.

{Пункт 14 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 225 від 20.02.2019}

15. У разі відмови в призначенні грошової компенсації комісія не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття рішення надсилає внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, його копію із зазначенням підстав відмови.

16. Внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, має право оскаржити в суді рішення комісії про відмову в призначенні грошової компенсації.

17. У разі прийняття рішення про призначення внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, грошової компенсації комісія визначає її розмір виходячи з таких нормативів:

1) за нормою - 13,65 кв. метра жилої площі для внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та кожного члена сім’ї, зазначеного в абзаці п’ятому пункту 19 цього Порядку;

2) за нормою - 35,22 кв. метра загальної площі на сім’ю внутрішньо переміщеної особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

3) додатково - 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (з урахуванням внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України).

При цьому враховується опосередкована вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, перебуває на квартирному обліку, на день звернення за грошовою компенсацією, визначена Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Державного комітету з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 р. № 174. У разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла на день звернення внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за грошовою компенсацією, визначеною Мінрегіоном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, її розмір підлягає перерахунку комісією без звернення внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за умови, що на день такої зміни грошову компенсацію не виплачено чи виплачено не в повному обсязі.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збільшується на коефіцієнт 1,75, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. - коефіцієнт 1,5, для міст обласного значення з населенням від 100 до 300 тис. - коефіцієнт 1,25.

18. Розмір грошової компенсації розраховується за такою формулою:

ГК = (13,65 × Nс + 35,22 + (10 × Nп)) × Bг × Км + ПЗ,

де ГК - грошова компенсація;

Nс - кількість членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких розраховується грошова компенсація;

Nп - кількість членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї (з урахуванням внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України);

Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов, на день звернення за грошовою компенсацією;

Км - коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці шостому пункту 17 цього Порядку;

ПЗ - витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законом податків і зборів.

19. У разі прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:

1) рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на квартирний облік із зазначенням членів сім’ї, які разом із внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, перебувають на такому обліку;

2) рішення про взяття на квартирний облік членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (крім малолітніх (до 14 років) і неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація;

3) письмової згоди (викладеної у довільній формі) кожного із повнолітніх членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

При цьому в розрахунок включаються члени сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, перебувають вони на такому обліку разом з нею чи окремо від неї, з урахуванням перебування на квартирному обліку внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів її сім’ї у різних населених пунктах.

До членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, належать: дружина (чоловік); їх малолітні (до 14 років) і неповнолітні (до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; неодружені діти, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти (у тому числі в період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого закладу, а також у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до виповнення їм 23 років; батько та мати внутрішньо переміщеної особи, що проживають разом з ними, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли 60-річного віку, або отримують пенсію за віком.

{Абзац шостий пункту 19 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

20. Не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття рішення про призначення грошової компенсації комісія надсилає його копію внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації.

21. Внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, може оскаржити в суді рішення комісії щодо належної їй суми грошової компенсації.

22. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, звертається до відділення ПАТ “Державний ощадний банк України” (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття спеціального поточного рахунка (далі - спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації.

23. Після відкриття спеціального рахунка внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення, в якому вона перебуває на обліку в базі даних, шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

24. Орган соціального захисту населення після отримання від внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, реквізитів його спеціального рахунка перераховує на нього кошти в сумі, визначеній у рішенні комісії, про що повідомляє внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не пізніше ніж через три робочих дні з дати переказу коштів на її спеціальний рахунок.

25. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

26. Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, самостійно використовує призначену їй грошову компенсацію на придбання жилого приміщення як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку нерухомості, так і шляхом інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно до Законів України “Про інвестиційну діяльність” та “Про кооперацію” в будь-якому населеному пункті на території України, крім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території та на лінії розмежування.

{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 20.02.2019}

27. Для переказу коштів із спеціального рахунка внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів на придбання житла або на інвестування в об’єкти житлового будівництва, до якої додається платіжне доручення щодо переказу коштів на оплату за договором купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку, у разі інвестування в об’єкти житлового будівництва - інвестиційний договір відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” або договір купівлі-продажу майнових прав, або договір про пайову участь, а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за відповідними договорами.

Якщо предметом договору є житло, розташоване на земельній ділянці, кошти можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій розміщується житло, що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів вказуються реквізити договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки, на якій воно розміщується.

{Абзац другий пункту 27 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

У договорі зазначається рахунок одержувача коштів, який може бути відкритий у будь-якій банківській установі відповідно до законодавства.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 225 від 20.02.2019}

28. Для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за відповідними договорами внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому повинно бути зазначено, що житлове приміщення передається у власність внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. У разі придбання житла, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору, в якому повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 20.02.2019}

29. У разі укладення інвестиційного договору про будівництво, договору купівлі-продажу майнових прав або договору про пайову участь у договорі повинна бути передбачена відповідальність забудовника або житлово-будівельного (житлового) кооперативу за порушення строку введення в експлуатацію об’єкта нерухомості та надання документів щодо права власності на житло внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, після завершення будівництва.

30. Орган соціального захисту населення у разі відповідності умов договору/договорів вимогам, установленим у пунктах 2628 і 29 цього Порядку, не пізніше ніж через п’ять робочих днів надає внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, письмову згоду на переказ коштів із спеціального рахунка як оплату за договором із визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.

{Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 20.02.2019}

31. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на зазначений у договорі рахунок, який відкрито у будь-якій банківській установі відповідно до законодавства, за таких умов:

{Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 20.02.2019}

1) предметом договору є придбання у власність внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, житла, площа якого є не меншою від такої, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;

2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, крім випадків, установлених пунктом 35 цього Порядку;

3) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців, а строк виконання інвестиційного договору чи договору про пайову участь не перевищує двох років з дня його укладення.

32. У разі виявлення невідповідності умовам переказу коштів, зазначеним у пунктах 2628 і 29підпунктах 1-3 пункту 31 цього Порядку, орган соціального захисту населення письмово відмовляє внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, в наданні згоди на переказ коштів із зазначенням причин такої відмови.

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 20.02.2019}

33. Внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про переказ коштів після усунення причин відмови в переказі коштів згідно з договором або оскаржити в суді відмову органу соціального захисту населення.

34. Якщо внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, протягом року з дня зарахування коштів на її спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклала договір і не переказала коштів на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти із спеціального рахунка внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на рахунок органу соціального захисту населення.

35. Якщо ціна договорів перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, уповноважений банк переказує кошти із спеціального рахунка такої особи за договорами лише після надходження на її спеціальний рахунок додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для їх виконання.

{Пункт 35 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

36. Додаткові кошти на спеціальний рахунок внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, можуть бути внесені за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

37. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на відшкодування витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташоване житло, та сплатою передбачених законом податків і зборів, що обов’язково зазначається в договорі.

Забороняється використання коштів грошової компенсації на оплату посередницьких послуг.

{Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 20.02.2019}

38. Уповноважений банк має право переказувати лише у повному обсязі суму, визначену у договорі, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов’язаних із купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташоване житло, та сплатою передбачених законом податків і зборів. У разі придбання житла, розташованого на земельній ділянці, у платіжному дорученні щодо переказу коштів вказуються реквізити договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки.

{Пункт 38 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

39. У разі укладення договору/договорів на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, уповноважений банк не пізніше ніж через три банківських дні після переказу коштів згідно з договором/договорами повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.

{Пункт 39 в редакції Постанови КМ № 225 від 20.02.2019}

40. Не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати закінчення строку дії відповідного договору внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, подає органу соціального захисту населення інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житлові приміщення (далі - інформаційна довідка).

Право власності на нерухоме майно оформляється на внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житла, розташованого на земельній ділянці, разом з інформаційною довідкою про зареєстровані права на житлові приміщення подається інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на земельну ділянку, які оформляються на всіх осіб, на яких було розраховано грошову компенсацію.

{Пункт 40 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 225 від 20.02.2019}

41. Після виплати внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, грошової компенсації (перерахунку коштів на спеціальний рахунок внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України) орган соціального захисту населення вносить інформацію про таке перерахування в базу даних, а також інформує відповідні органи (в тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів її сім’ї, яких включено в розрахунок грошової компенсації.

42. Після оформлення права власності на жилі приміщення всім членам сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які придбали жилі приміщення за рахунок коштів державного бюджету та отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312), виплата такої допомоги припиняється.

43. У разі неподання внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, інформаційної довідки через 30 календарних днів після закінчення строку дії договору орган соціального захисту населення має право вимагати від неї повернення коштів грошової компенсації до бюджету.

44. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 43 цього Порядку, внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, добровільно або за судовим рішенням.

45. Після отримання інформаційної довідки орган соціального захисту населення не пізніше ніж через три робочих дні надсилає копію такої довідки структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації.

Ведення обліку звернень внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, щодо отримання грошової компенсації та інформації про її використання здійснюється за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

46. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подають щомісяця Мінсоцполітики інформацію про житлові приміщення, придбані внутрішньо переміщеними особами, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за формою згідно з додатком.

47. Мінсоцполітики на підставі інформації, отриманої від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, подає щокварталу Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції інформацію про забезпечення житловими приміщеннями внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за формою, встановленою Мінсоцполітики.

48. Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції вносить щокварталу інформацію про забезпечення житловими приміщеннями внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції.


 

 

Додаток 
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ 
про житло, придбане внутрішньо переміщеними особами, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 квітня 2018 р. № 280

ЗМІНИ, 
що вносяться до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

1. Абзац четвертий пункту 8 викласти в такій редакції:

“Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту 13 цих Правил, беруться на квартирний облік у населеному пункті в межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому вони перебувають протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб незалежно від наявності майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, що розміщується в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або розташованих на лінії зіткнення. При цьому члени сім’ї особи з інвалідністю або учасника бойових дій, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), беруться на квартирний облік разом з нею (ним).”.

2. Підпункт 8 пункту 13 викласти в такій редакції:

“внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20частини першої статті 6 та особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені в пунктах 11-14частини другої статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абзацами четвертим - восьмимшістнадцятим - двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.”.

3. Абзаци сьомий - тринадцятий пункту 18 замінити абзацами такого змісту:

“довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України згідно з додатком 1 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614);

копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, або члена сім’ї загиблого згідно із Законом України“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника бойових дій;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312).”.

Копії документа для завантаження