Для отримання грошової допомоги в першу чергу уповноважений представник
звертається за фактичним місцем проживання сім`ї в «Ощадбанк» для відкриття
поточного рахунку.


Заявник пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що
засвідчує особу, та подає заяву про надання грошової допомоги (для призначення
допомоги вперше).


При повторному зверненні (при відновленні виплат) в документі вказують про
наявність або про відсутність змін, що впливають на призначення допомоги.


Важливо! Представник родини, якому належить посібник, зобов`язаний
повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, що впливають на
призначення грошової допомоги, протягом трьох днів
.

Суми допомоги, виплачені внаслідок надання документів з недостовірними
відомостями, повертаються переселенцем на вимогу уповноваженого органу.