У заяві зазначаються відомості про всіх членів сім'ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

прізвище, ім'я та по батькові;

число, місяць, рік народження;

серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, для іноземців або осіб без громадянства - серія, номер паспортного документа і посвідки на проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (не вказується фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);

зареєстроване і фактичне місце проживання (перебування);

реквізити рахунку уповноваженого представника сім'ї в уповноваженому банку, на який буде перераховуватися посібник;

наявність у кожного з членів сім'ї у володінні житлового приміщення, розташованого поза зоною АТО;

наявність у володінні всіх членів сім'ї транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (із зазначенням терміну експлуатації та дати випуску);

наявність у кожного з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку грошових коштів розміром, що перевищує 10-кратний прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб;

місце роботи і час, з якого людина там числиться.

До заяви додається копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, письмову згоду довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї від інших членів сім'ї та згоду на обробку персональних даних. З метою визначення дати, часу і адреси подачі заяви уповноважений представник сім'ї звертається в контакт-центр уповноваженого банку.