Отримання довідки ВПО

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру» (ст. 1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

Відповідно до ст. 4 Закону факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що діє безстроково (крім певних випадків, що передбачають скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).

Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися із заявою до управління соціального захисту населення за місцем проживання. В день Вашого звернення в управління безкоштовно видається довідка за формою згідно з додатком до постанови КМУ від 01.10.2014 № 509, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи.

Заява подається особисто:

  • Повнолітніми особами ( з 18 років);
  • Неповнолітніми особами (від 14 до 18 років).

Заява подається через законного представника:

  • Малолітніми дітьми (до 14 років);
  • Недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено.

Законними представниками є батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники органів опіки та піклування, дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту.

 

У випадках, коли ВПО надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, документи про професійно-технічну освіту, документ про вищу освіту (науковий ступінь), медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо), управління соціального захисту населення зобов’язано розглянути заяву протягом 15 робочих днів і прийняти рішення про видачу довідки або відмову в її видачі

Підстави відмови у видачі довідки зазначені в пункті 8 Порядку, затвердженого постановою № 509:

  • Відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
  • подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
  • заявник втратив документи, що посвідчують його особу, до їх відновлення;
  • у документі заявника, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно – територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно – територіальної одиниці;
  • докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно – територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, не доводять факту проживання заявника на території зазначеної адміністративно – територіальної одиниці.

Студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень та мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації також мають право на отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у випадку, якщо не бажають повернутися до попереднього місця проживання.

Особи, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі та мали (мають) зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в ст. 1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», на дату їх виникнення, мають право на отримання довідки після звільнення, якщо не бажають повертатися до попереднього місця проживання.

У разі втрати або псування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи замість неї безоплатно видається дублікат.

З метою надання соціальної підтримки соціально незахищеним верствам населення, владою розроблено порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Для отримання допомоги уповноважений представник сім’ї звертається до публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» для відкриття в установленому порядку поточного рахунку та подає заяву щодо отримання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505).

 

Пропонуємо звернутися за адресою: м.Покровськ, вул. Поштова,22, каб. № 2.